Det konkreta värdet som finns i molnet

Data visar vad som driver digital omvandling

Bland alla förändringar vi pratar om gällande telekommunikation så är det få som är lika kraftiga som molnet.

Som en i stort sett osynlig enhet kan molnet vara lätt att ignorera. Men dess närvaro är likväl obestridlig. Cavell Group-analytikern Dominic Black, bland andra, poängterar att år 2025 kommer det finnas mer än 32 miljoner moln-kommunikationsanvändare bara i Europa — det dubbla antalet från 2020.

Med tanke på denna ledande trend så tenderar de som inte har anpassat sig att, av en enkel anledning, stanna där de är: de har inte visats de konkreta fördelarna med att göra denna förändring.

“Det har funnits en brist på utbildning, både från kanalen och från MSP om varför molnet kommer att vara framtiden,” säger Black.

För att faktiskt erbjuda denna utbildning, är det fördelaktigt att först ta en titt på varför så många företag för närvarande väljer molnteknologier.

En studie från Cavell Group på 1800 företag upptäcktes fyra primära anledningar för att man ska investera i molnteknologier:

 • Möjliggör distansarbete
 • Tillväxt av underleverantörer
 • Ökad automatisering
 • Ökning av molnapplikationer

Förekomsten av dessa intressen blir tydligare om vi överväger deras fördelar.

Att arbeta hemifrån, för en, kapar driftskostnader såsom hyra verktyg samtidigt som det ökar anställdas moral och produktivitet. På samma sätt bidrar automatisering till att sänka ett företags totala kostnader, och molnapplikationer fungerar för att effektivt hantera dagliga uppgifter.

Under tiden ökar populariteten för underleverantörer på grund av fördelarna med att anlita experter som hjälper till att skapa kortsiktiga projekt med långsiktiga fördelar.

De faktiska uppgifterna som Cavell Group citerar för dessa slutsatser talar tydligare för populariteten av de fyra tidigare nämnda kärnfunktionerna:

 • 60 % av företagen flyttade till molnet för att möjliggöra smart arbetande
 • 72 % citerar förbättrad flexibilitet som en anledning till att anta samarbetslösningar
 • 84 % av organisationerna använder underleverantörer, och 41 % kommer använda fler underleverantörer under de kommande två åren
 • 61 % av organisationerna kommer minska sin personal under de kommande två åren på grund av automatisering
 • Ett företag använder i genomsnitt 8,3 molnapplikationer

Innebörden av denna data är knappast sensationell, det visar bara något vi redan visste: företag värdesätter att få ut mer från sina nuvarande resurser, oavsett om det handlar om teknologi, mobilt anställda eller temporära anställningar.

För att sälja möjligheter på molnet måste en MSP därför kommunicera hur deras lösning främjar företagseffektivitet. Att endast förlita sig på att molnet är “det nästa stora” är ett recept på misslyckande, i synnerhet med tanke på telekombranschens ökade konkurrens.

“Marknaden blir bara mer överfull,” poängterar Dominic Black. “Det finns mer konkurrens där. Att göra det vi vet och tänka att det är okej — att tänka att status quo är okej — kommer inte att vara okej om två eller tre år.”

För att möta denna konkurrens effektivt så krävs delvis expansion till nya vertikaler eller kundsegment. Men det är även viktigt att hitta differentiering inom själva lösningen.

Medan telekom-molnerbjudanden naturligtvis kommer att centreras runt samtalskontroll, bygga eller hitta teknik med bättre användargränssnitt, så kommer säkerhet, granskningssystem med mera även att särskilja MSP — desto mer om dessa funktioner adresserar företagseffektivitet och flexibilitet.

Att använda denna riktade differentiering är avgörande för en MSPs framtidstillväxt och även överlevnad. Gör inga misstag: molnet blir allt större.

Den enda frågan som kvarstår är vem som kommer att sälja den till din kundbas.

Social Sharing
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •