WebRTC, En kritisk komponent i VoIP och UCC

Varför ditt kommunikationssystem behöver denna avgörande webbteknologi

WebRTC, a Critical Component of VoIP and UCC

Effektiviteten av Unified Communications- och samarbetslösningar beror på dess komponenter. Som ditt företags huvudsakliga datakanal för kunder och kollegor måste ditt VoIP-system ha smarta tekniska komponenter som fungerar säkert och effektivt tillsammans.

Men hur bestämmer du något så viktigt, särskilt om du inte besitter några ingående tekniska kunskaper? Ett av de enklaste sätten är att kolla om lösningen använder WebRTC, en ytterst effektiv komponent inom VoIP-teknologi.

Detta blogginlägg kommer att grundligt utforska vad WebRTC är och hur det fungerar för att därigenom utröna de främsta orsakerna till varför du borde satsa på WebRTC-teknologi.

Vad är WebRTC?

WebRTC är en förkortning av “Web Real-Time Communications” och är en internetteknik som skapades år 2011. Själva teknologin är en samling av Javascript API:er, eller funktioner och kommandon som har skapats från befintlig kod i webbläsare. Dess ändamål är att samla in data från användare och därefter överföra informationen direkt till en kontaktad andra part.

Det som är anmärkningsvärt är att WebRTC är Open Source, vilket innebär att vem som helst kan bygga på, utveckla och använda den helt gratis. Detta är goda nyheter för utvecklare, eftersom WebRTC är obeskrivligt användbart för att skapa ett stort urval av webbkommunikationsverktyg.

Dess huvudsakliga fördel är användbarheten. Som tidigare sagts möjliggör WebRTC omedelbar datainsamling och överföring, vilket gör att den kan etablera onlinekommunikation mycket effektivt. Trots att WebRTC-teknologin främst är känd för dess röst- och videostreaming är det också möjligt att sända data såsom text eller filer.

Det som dock är särskilt banbrytande med WebRTC är att tekniken fungerar helt självständigt som webbkomponent. Oavsett om du sänder eller mottar information hanterar denna teknologi alltid själva operationen, utan att tilläggsprogram behövs. Detta innebär att när en applikation använder WebRTC kommer aldrig extra installationer att behövas för att utföra realtidskommunikation.  

En till betydande fördel är att WebRTC hanterar dataöverföringar direkt genom P2P-anslutningar. Istället för att gå till en server sänds informationen direkt från en användare till en annan. Detta ökar ytterligare utvecklingsmöjligheterna och användbarheten genom att kommunikationsprocessen som helhet förenklas.

WebRTC för webbläsarprogram

Föga förvånande är en av de mest väsentliga fördelarna med WebRTC dess förmåga att köra VoIP-lösningar och till och med videosamtalsprogram direkt i webbläsaren.

Det går också uttrycka det så här: många UCC- och VoIP-tjänster måste laddas ner och installeras för att fungera. Detta skapar emellertid ofta en mindre intuitiv användarupplevelse. Om du endast använder UCC för något enstaka videomöte kan det vara frustrerande att behöva starta ett extra program varje gång. Alternativt, om du jobbar i webbläsaren, kan det slösa tid och störa ditt fokus om du plötsligt måste byta program.

Men med WebRTC måste användaren inte ägna sig åt dessa tröttsamma processer. Teknikens karaktär innebär att all din kommunikation sker direkt i webbläsaren genast då du loggar in.

Eftersom WebRTC verkar genom grundläggande webbkodning sträcker sig denna bekvämlighet även till alla större webbläsare. Google Chrome accepterar omgående allt WebRTC-innehåll, likaledes gör Mozilla Firefox, Safari och Microsoft Edge. Det samma gäller för alla mobilwebbläsare, vilket innebär att du inte behöver en separat mobilapplikation för att använda dessa verktyg när du är borta från datorn.

WebRTC och säkerhet

Med tanke på hur ofta cyberattacker angriper UCC-system är det särskilt behändigt att WebRTC erbjuder många inbyggda säkerhetsåtgärder.

WebRTC etablerar dess kommunikation genom direkta P2P-anslutningar. Detta innebär att du ansluter direkt till den andra användaren istället för att kopplas till en tredjepartsserver. Till följd av detta kan din kommunikation kommas åt av exakt två enheter: dig själv och personen som du pratar med. Under inga omständigheter kan dina data nås via extra hårdvara eller tekniker.

Detta är ytterst viktigt för säkerhetens skull, eftersom det minimerar antal tillfällen varvid dina data kan kommas åt olovligen. Om din kommunikation styrs till en extern server kan hackare komma åt och samla in dina data där. Om din anslutning tillträds av tekniker eller om dina data håller på att överföras kan hackarna komma åt dina data även vid dessa tillfällen. Genom att eliminera dessa sårbara punkter begränsar WebRTC hur hackare kan komma åt dina data och din kommunikation är således mycket säkrare.

Men även utan servrar kan data fortfarande teoretiskt hackas under P2P-överföringen mellan applikationer. Lyckligtvis inkluderar WebRTC inbyggda säkerhetsåtgärder för att förhindra detta.

WebRTC har också datakryptering eller protokoll som kodar dina data för att förhindra olovlig åtkomst. Två åtgärder — Datagram Transport Layer Security (DTLS) och Secure Real-Time Protocol (SRTP) — arbetar tillsammans i denna process.

Som ett resultat krypteras dina data med koder som:

 1. Är oerhört komplicerade
 2. Alltid är unika för varje specifik kommunikationssession
 3. Verifieras i början av sessionen som unik och komplex
 4. Aldrig är avkodade innan användarens applikation har nåtts

Dessa faktorer säkerställer att chansen är minimal att hackare får tillgång till dina data. Även om de skulle lyckas komma åt data kommer de inte ha någon möjlighet att avkoda och därefter använda det.

WebRTC erbjuder också inbyggt skydd mot intrång i och med att programmet körs helt i din webbläsare. Eftersom WebRTC inte behöver installeras för att kunna användas existerar det inte som någon fil på din dator. Detta innebär att även om hackare kommer åt din enhet kommer de inte att kunna komma åt ditt verkliga kommunikationssystem.

Slutligen, eftersom WebRTC körs direkt i webbläsaren, uppdateras det automatiskt varje gång din webbläsare uppdateras. Detta innebär att du endast behöver starta om din webbläsare för att få den senaste versionen av webbverktyget, vilket ytterligare förenklar den allmänna användbarheten.

WebRTC och Wildix

Alla dessa punkter utgör förklaringen till varför Wildix är byggt huvudsakligen på WebRTC och hur Wildix härigenom får enorm säkerhet och användarvänlighet.

Tack vare WebRTC kan Wildix lansera en komplett uppsättning med kommunikationsverktyg direkt i din webbläsare. Utan några extra nedladdningar har du tillgång till chattar, röstsamtal, videokonferenser och även fullständiga webbinarier.

När det gäller säkerhet får Wildix extra inbyggt skydd tack vare användningen av WebRTC-teknologi. Med direkta P2P-anslutningar och inneboende datakryptering erhåller Wildix total datasäkerhet utan att uppoffra användbarhet.

Med supereffektiva funktioner i företagsklass utnyttjar Wildix WebRTC-teknologin till fullo och skapar således en verkligt effektiv UCC-lösning. När det kommer till moderna kommunikationssystem leder det överlägset på marknaden i och med att det använder och till och med utvecklar dess viktiga Open Source-teknologi.

För mer insikt om UCC-teknologi, vänligen prenumera för att få vårt tidning gratis!

Social Sharing
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.