Hur ska en övergång till molnkommunikation se ut?

What Should a Transition to Cloud Communications Look Like?

Förenkla färdplanen inför flytten

Förklaringen till att flytta över till molnet är ofta för abstrakt, vilket kan vara ett hinder för att helt planera digital transformation. Även om du känner till flexibiliteten och lönsamheten i att använda molnet, kanske det inte är tydligt hur man enkelt börjar planlägga processen av att flytta över.

För att ta itu med det här problemet, låt oss undersöka en enkel översikt över hur du tar ditt kommunikationssystem till molnet och vilka fördelar du kan förvänta dig att se när processen är klar.

1. Visualisera dina slutmål

De smidigaste resorna börjar med en tydlig bild av destinationen, och att flytta över till molnet är inte annorlunda. Innan du börjar överföra verktyg till molnet — eller redan innan du börjar planera flytten — bör du först överväga vad du vill att slutresultatet ska vara.

Försöker du förbättra produktiviteten? Minska den totala nertiden? Vilka samarbetsverktyg använder du redan och vilka måste du ta med dig till molnet?

Trots att dessa frågor kan verkar för uppenbara för att spendera tid på, så är de viktiga att svara på redan från första början för att kunna förverkliga dina önskade resultat.

Något annat som är värt att tänka på: om du upptäcker att du saknar några delar av kommunikation som du vill ha i molnet, då är det dags att identifiera dem. Det är naturligtvis möjligt att lägga till dessa efter din övergång, men du kommer att behöva hantera mycket färre huvudvärk om du känner till alla verktyg du behöver i förväg.

2. Prioritera vilka verktyg som ska flyttas över

När du har ditt slutmål i åtanke kan du börja utveckla en ordentlig färdplan. Det första steget i denna process är att ta reda på vad dina prioriteringar är – det vill säga vilka samarbetslösningar du behöver i molnet först.

Notera att “först” inte behöver betyda “mest värdefullt” eller “det verktyg du använder oftast”. Poängen med detta steg är inte att förutsäga vilket verktyg du hittar mest värde i, utan det är att lägga grunden för hur din framtida arkitektur i molnet ska se ut. Vanligtvis är detta kontaktuppgifter, VoIP och funktioner för videokonferenser. Detta kan dock skilja sig från företag till företag. Nyckeln är att tänka på vilka delar av din digitala infrastruktur som resten av din kommunikation helt enkelt inte kan fungera utan.

3. Få tillgång till ditt nätverk och testalternativ

Att få de första delarna av kommunikation till molnet innebär att du delvis har installerat ditt nätverk, vilket i sin tur innebär att du kan börja testa hur ditt nätverk i molnet fungerar.

Även om testning borde innebära en allmän analys av nätverkets totala hastighet och stabilitet, så är det lika viktigt att använda de verktyg du har flyttat över till molnet. Alla funktioner för VoIP, videor, till och med chattar, bör testas i en sandlåda såväl som i ett kontrollerade tillstånd, där så många scenarier som möjligt vägs in under processen.

När du utför dessa tester, se till att du också tar hänsyn till säkerheten i ditt nätverk. Att vara helt i molnet innebär olika risker när det kommer till integritet och dataskydd, jämfört med en lokal eller hybrid installation, så det är viktigt att dessa delar får särskild uppmärksamhet när du börjar skapa en funktionell kommunikationsinfrastruktur.

4. Implementera (och få med alla)

Slutmålet för varje övergång till molnet bör vara att få så många anställda som möjligt att använda systemet. Men i praktiken kommer detta sannolikt att kräva en övergångsperiod för att uppnås. Yrkesarbetare kommer troligen att behöva åtminstone lite utbildning innan de använder det nya nätverket ordentligt, och de kan till och med behöva tid för att mentalt vänja sig vid att lämna den tidigare installationen oavsett om den var lokal eller hybrid.

För att underlätta att få med alla är det viktigt att låta denna övergångsperiod ha betydelse. Implementera den nödvändiga utbildningen och möjliggör feedback från anställda om hur nätverket fungerar; det kommer att vara enklast att genomföra ytterligare förändringar i nätverket medan det fortfarande är i de tidiga stadierna av lanseringen.

Överallt kommer det dock att vara viktigt att få så många anställda som möjligt, så att de första resultaten representerar fullt utnyttjad användning av nätverket.

5. Ha ett öppet sinne om framtida uppgraderingar

När din molnarkitektur är stabil och alla anställda är med kommer den svåra delen av din övergång till molnet att vara över.

Men det betyder dock inte att du bör sluta tänka på framtida planer för molnet.

En av de största fördelarna med denna plattform är dess skalbarhet och hur enkelt det är att uppgradera, och som ett resultat, så behöver du inte tänka på ditt ursprungliga resultatet för övergången som det största ditt nätverk någonsin kommer att bli. När du fortsätter att använda ditt nätverk som molnkommunikation, håll ögonen öppna för ytterligare verktyg som lanseras, eller några anmärkningsvärda uppgraderingar för din nuvarande portfolio. 

Trots att de kanske bara kommer att lanseras längre in i framtiden så kan nya lösningar visa sig göra din investering i molnet ännu mer lönsam.

 

För fler tips om hur du flyttar och använder molnkommunikation, prenumerera och få vårt magasin gratis!

Social Sharing
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.