Wildix WebRTC-lösningar ger värdeskapande tjänster till kanalpartners

Under det senaste årtiondet har en bred variation av molnlösningar skapats av flera olika leverantörer, vilket har gett många lösningar till marknaden. Om vi tittar på UCaaS-sektorn har många av dessa leverantörer valt over-the-top-modellen (OTT), som följer andra molnlösningars försäljningsmetoder och tvingar därmed kanalpartners att utveckla sin affärsmodell bortom licensåterförsäljning. Detta faktum är en uppenbar risk för att kanalisera företag eftersom pris är nyckeln till modellen och följaktligen minskar marginalerna för kanalpartners. Men det kan bli värre än så: OTT-leverantörer kan hantera slutanvändare direkt.

I slutändan arbetar OTT-företag för att ändra värdekedjan. Så vilken är den nya rollen för kanalpartners?

För Wildix är svaret tydligt: att skapa värde.

Wildix anser inte att det  är värdekedjan som förändras, utan värdet som adderas inom kedjan. Så kanalpartners är nyckeln för vår produktstrategi. Vi tror att slutanvändare, för att implementera WebRTC-teknologier, behöver en anpassad lösning som måste tillhandahållas av UCaaS-specialister, t.ex. kanalpartners.

Wildix go-to-market-strategi investerar i kanalpartners genom att tillhandahålla kraftfulla verktyg för att hjälpa dem att utveckla sin affärsmodell, samtidigt som man tar hänsyn till deras expertis och sätten som de kan ta sig framåt på med användning av nästa generations värdeskapande tjänster.

Vi kan se på föregående diagram hur olika kanaler tidigare har arbetat på UCaaS-marknaden, såväl som deras tillvägagångssätt för att använda nuvarande molnarkitektur-baserade plattformar. Wildix WebRTC-lösningar tillhandahåller en utvecklad go-to-marknadsstrategi för kanalpartners, vilket gör det möjligt för dem att utveckla en ny klass med tjänster baserat på moln- eller multimolnarkitekturer och därmed öka deras affärsnivå genom att bevara nuvarande kunder eller expandera på nya marknader.

Vilken typ av WebRTC-tjänster kan kanalpartners snabbt och enkelt tillhandahålla?

Vi delar in dessa WebRTC-tjänster i två typer:

  1. a) Horisontella: Dessa är rent tekniska och tillämpliga till alla branscher. De här tjänsterna kan “industrialiseras” och följaktligen dupliceras (vilket resulterar i relativt låga driftskostnader för kanalen), oavsett vilken typ av kund eller bransch som involveras. Dock kan tjänsterna i vissa fall ses som grundläggande, och kunden kan behöva en mer anpassad lösning. Så för de tjänsterna kan kanalpartners personalisera deras WebRTC-verktyg för att följa individuella krav.
  2. b) Vertikala: Efter anpassning av den önskade typen av tjänst, kan vi rikta in oss på kunder som behöver att tjänsterna anpassas ytterligare till deras sektor. Detta utgör det andra steget av “industrialiseringen” av tjänster.

I det här dokumentet kommer vi prata om några av de horisontella, värdeskapande tjänsterna som kanalpartners kan tillhandahålla:

Identitetsautentisering

Ett företag kan implementera en WebRTC-baserad identitetsvalideringstjänst för att låta kunder öppna konton. Användaren kan starta en session med företaget från sin enhet för att skapa ett konto. Sessioner kan sedan spelas in för att bevisa efterlevnad och slippa böter. (vilket är viktigt för den ekonomiska sektorn eller tjänster som tillhandahålls av offentliga organ).  Här skulle det finnas flera värdeskapande tjänster för kanalpartnern att inkludera, då de måste integrera olika teknologier som garanterar autentisering med den anpassade plattformen.

Conference och Collaboration

Detta inkluderar delning av länkar till externa parter. Tjänsterna för kanalen här är självklara — nämligen att integrera anslutningar med både de olika enheterna och hårdvarorna i allmänhet: kameror, skärmar, konferens-telefonsystem, SIP-enheter m.m. Vidare har Wildix specifik hårdvara för detta ändamål. Om ett projekt kan integreras från grunden, kan vi tillhandahålla en annan typ av naturlig integration.

Slutligen kan denna typ av tjänst även erbjudas av kanalen under den hanterade servicemodellen. Här kan kanaler erbjuda sina kunder alternativet att använda Wildix i ett betala-per-användning-läge för licenser medan kanalen erbjuder sina vanliga nuvarande tjänster (t.ex. hyra hårdvara, med eller utan Wildix) och skräddarsydda tjänster som kunden behöver få levererade via verktygen inom Wildix CDR.

Kundsupport

I tillägg till att använda Kite som ett “click-to-call”-verktyg från Wildix, kan kanalpartners erbjuda nya tjänster. Exempelvis kan partners använda sina kunders webbplats för att bygga mervärdestjänster såsom underhållsstöd, program för VIP-användare, resurser för gästvänlighet, nödkontakter och andra differentierande funktioner. Å andra sidan, en viktig punkt i den här kategorin är integration av CRM, som tillhandahåller en bättre tjänst för slutanvändarens kunder. (Andra inlägg på Wildix blogg diskuterar detta mer detaljerat). Även om kanalpartners inte förstår CRM till fullo, kan programmen fortfarande integreras med Wildix verktyg för att låta kunder ansluta med sådan mjukvara.

Sammanfattningsvis har vi två enkla tjänster för kundsupport: Kite och CRM-integration. Dessutom kan partners erbjuda anpassad statistik via CDR.

Perimeter och videosäkerhetssystem

I grund och botten refererar detta till integrationer med åtkomstkontrollsystem såsom Mobotix eller 2N (med flera) för att tillåta mobila enheter eller Wildix telefoner att övervaka eller till och med interagera med dessa system. Tjänsterna som är tillgängliga för kanalpartners i denna kategori behöver ingen förklaring. Den tydliga poängen här är att ge systemintegratörer som har expertis i att distribuera säkerhetssystem möjligheten att integrera WebRTC-funktioner — inklusive video och dess relaterade underhåll — sedan anpassa funktionerna enligt slutanvändarens krav under tjänstens livscykel.

Sakernas internet

Det här området förtjänar sitt eget separata avsnitt, men det verkar tydligt att tjänsterna som kanalen kan erbjuda här är omfattande (som vi redan sett av erfarenhet).

Nödtjänster

Nödsamtal kan tas emot på en enhet (inklusive mobila sådana) som genereras av dess kontrollcenter, vilket möjliggör för olika typer av meddelanden såsom text, röst, video, inspelningar och så vidare. Denna typ av kommunikation skulle stödjas av skolpersonal, företags nödresponsteam, sjukhus, resebyråer, vägassistans m.m. Mervärdestjänsterna som genereras av integratorn är, i detta fall, för uppenbart för att nämna.

Integration med tredjeparts-appar och enheter

Många kanalpartners har utvecklat applikationer för specifika ändamål. Nu kan de integrera WebRTC-funktioner i sådana applikationer (t.ex. hanteringskonsoler) genom att integrera enheter med funktioner som ses i smart decoders, smart TV-apparater, intercom-system, bilskärmar och andra icke-sakernas internet-enheter som passar för en företagsmiljö.

Integration med kontaktcentrum

Oavsett vilken typ av kontaktcentrum som vi integrerat med användning av Wildix CDR-verktyg, kan vi erhålla flera typer av statistik. Det är inte nödvändigt att vara en specialist på någon av tillverkarnas kontaktcentrum för att göra det. Enkelt uttryckt, genom att använda Wildix verktyg kan vi erhålla samtalsstatistik (inklusive video, röst, fax, inspelningar och samverkan), SIP-trunkanvändning, optimering av samtalsträd för att definiera lämpliga strategier, prioritetsinställningar, dynamiska definitioner gällande representantgrupper, BLF-definitioner, servicekvalitetshantering, väntetider med mera (ett annat inlägg på Wildix blogg förklarar detta mer detaljerat).

Sammanfattningsvis har vi erbjudit idéer om flera branschöverskridande mervärdestjänster. Nu kan kanalpartners utveckla sin nuvarande verksamhet till en modell som använder Wildix WebRTC-lösningar … och till och med skapa nya!

Som vi nämnde tidigare, Wildix anser inte att det  är värdekedjan som förändras, utan värdet som adderas inom kedjan!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Social Sharing
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •