Wildix vs. 8×8

Wildix vs. 8x8

Jämför tillförlitlighet och support

När olika funktioner är nästintill identiska så är det ofta frestande för företag att välja sin UCC-plattform främst på varumärkesigenkänning. Och även om det faktum att ett varumärke är välkänt inte nödvändigtvis betyder att det har en bättre lösning för företagens behov, så är det ofta det som driver företag till att välja VoIPs lösning 8×8.

Men även om igenkänning är viktigt och även om priset bör vara en faktor i en budget, så är ROI och användarvänlighet det viktigaste att undersöka för alla företag som letar efter en lösning. Därför bör alla som överväger 8×8 tänka på vad de kan erbjuda och vad de kan förvänta sig av konkurrenterna.

För att undersöka detta i detalj, låt oss gå igenom exakt vad 8×8 erbjuder företag som är i behov av en gemensam kommunikationslösning och jämförelsevis vad Wildix kan erbjuda.

Tekniska Specifikationer

En överblick av 8×8 ger oss en användbar, om än basal, lista av funktioner. Utöver det förväntade obegränsade antalet samtal, sms och fax så erbjuder en 8×8 licens funktioner som:

 • Transkription av röstmeddelande
 • Inspelning av samtal
 • Musik under telefonkö
 • Gruppsamtal
 • Samtalsövervakning
 • Nummerpresentatör
 • Samtalsblockering
 • Samtalskö

Dessa funktioner är definitivt användbara i nästan varje företag och bör vara inkluderade i alla företags-inriktade kommunikationspaket. Problemet är att ett standard 8×8 VoIP system innehåller i stort sett inga andra funktioner utöver detta grundutbud.

Medan Wildix erbjuder funktioner som post-its, ring-upp notiser och till och med en inbyggd webbinar-plattform, 8×8 erbjuder få funktioner utöver de grundläggande VoIP-funktionerna. Omnämnanden om systemet fokuserar oftast på denna lista av standard-funktioner, men utöver det finns det inte mycket att nämna.

För att fylla ut den listan av funktioner så erbjuder nu 8×8 det nyligen utvecklade 8×8 Meet, vilket innehåller chatt och videokonferens för företag, vilka båda kan användas i webbläsaren och i appen.

Denna allmänna användbarhet är visserligen i nivå med Wildix, som också har möjlighet för videokonferens i webbläsaren och i appen, men begränsningar uppstår när den jämförs med 8×8. Det mest anmärkningsvärda är att 8x8s videokonferenser tillåter upp till 100 deltagare, medan Wildix inte har någon övre gräns. 8×8 Meet saknar också support för funktioner som Wildix erbjuder, såsom “räck upp handen” eller whiteboard-samarbete.

En liknande skillnad i övre gräns hittas vid jämförelse med internationella samtal. 8×8 erbjuder VoIP samtal till totalt 120 länder, men detta antal är endast tillgängligt hos tre av licenserna, medan resten (bortsett från grundnivån ‘Express license’) erbjuder endast samtal till ett begränsat antal länder.

Hos Wildix däremot kan internationella samtal göras och tas emot från totalt 133 länder med användning av CLASSOUND, en service som kan läggas till till alla användarplaner.

Användning av 8×8

Vid installation av 8×8 är det viktigt att tänka på faktisk användning av systemet, inte bara vilka funktioner som erbjuds.

Om stabiliteten hos systemet eller kunskapen om det bli ett problem så kan företag främst lita på sin egna, interna IT-support, då kundsupporten som erbjuds av 8×8, ofta är kritiserad. Användarrecensioner nämner ofta långa svarstider, okunnig personal och väldigt lite ansträngning till att lösa problem.

Dessa problem har ofta rapporterats från slutkunder som har bytt från 8×8 till Wildix enligt Stephen Meadows, strategichef för Wildix partner Ohiya Networks.

“Deras kundservice är antagligen den främsta anledningen till varför jag har kunnat ta användare från dem så lätt,” sa Stephen Meadows om försäljningen av Wildix systemet till 8x8s kunder. “De person jag har handskats med har försökt att få sin 8×8 chatt eller mobilapp att fungera, men har haft mycket problem med det. Till och med vidarekoppling av samtal verkar ofta vara krångligt. Och när de ringer kundsupport om detta så får de helt enkelt inte hjälp.

“Ingen som jag har ringt har fått ett problem löst” sa han “men istället hade de pågående support-problem och ärenden som aldrig fixades. Så om du skulle söka hjälp hos 8×8 för hjälp med ditt automatiska röstsvar så kanske du inte ens får något svar. Och om du får svar så är det inte den mest erfarna personen som hjälper dig.”

Om utbildning sa Stephen Meadows:

Jag har haft många kunder eller till och med potentiella kunder som har haft samma problem som mig när jag köpte 8×8, det vill säga, inte kunna använda plattformen för att den erbjuder ingen, från vad jag kan se, utbildning alls.”

Detta uppmärksammar en stor skillnad mellan 8x8s metoder och de Wildix har. Hos Wildix är utbildning nödvändig för alla partners samt att ytterligare hjälp finns tillgänglig genom jourhavande support eller genom utförliga online-instruktioner, så väl som en digital läroplattform. Även om 8×8 erbjuder hjälp online genom en digital läroplattform så är personlig support mindre tillgänglig.

Ett vanligt resultat av denna brist på utbildning och dålig support är att väldigt få faktiskt använder 8×8-systemet efteråt. Att inte veta hur man använder det eller om problem kommer fixas gör att personal helt enkelt överger systemet och ser det som oanvändbart för företaget.

När det gäller den övergripande flexibiliteten av systemet så verkar 8×8 ha problem även där, då full åtkomst av systemet är knutet till sju licensplaner som inte lämnar mycket svängrum för användning utanför de listade funktionerna. Om en slutkund skulle behöva ändra eller pausa 8×8-licensen så säger många användare att de har problem med att genomföra ändringen eller att påbörjandet av processen leder till startavgifter.

Wildix däremot, är skapat för flexibilitet med fyra enkla licenser och ett system som är byggt för mer omfattande integration, inklusive dörrtelefon och liknande IoT-teknologi. Wildix har en fördel både i att du bara betalar för det du behöver (i linje med OPEX spenderingsprincip) och i att du kan anpassa systemet för att passa just din situation.

Översikt av fördelar

Sida vid sida så kanske Wildix och 8×8 ser lika ut men det är viktigt att tänka på nyanserna hos de båda systemen när man väljer.

Om man tittar enbart på funktioner så tycks 8×8 och Wildix erbjuda liknande funktioner till telefoni, stationär dator och smartphone. Men, när det kommer till funktioner så har Wildix fler möjligheter att leverera genom en enkel licensplan.

Denna jämförelse gäller såklart bara om du enbart ser till funktioner. Men när du sen väljer att använda hela lösningen så väcks fler frågor. När du väl använder lösningen, har du tillgång till någon grundläggande utbildning? Kommer det finnas experter att rådfråga vid senare problem? Kommer det finnas en hängiven kundsupport att vända sig till i nödsituationer?

Enkelt uttryckt, om risken att ha lite eller ingen utbildning i ett system – för att inte nämna en generell brist på underhåll – väger tyngre än fördelen av ett relativt lågt ingångspris, så är 8×8 inte ditt bästa val.

Sammanfattning

Wildix 8×8
VoIP funktioner
 • Transkription av röstmeddelande
 • Inspelning av samtal
 • Gruppsamtal
 • Samtalsövervakning
 • Nummerpresentatör
 • Samtalsblockering
 • Samtalskö
 • Telefonbok på telefoner
 • Faxmaskiner och FXS-enheter
 • Integration för dörrtelefon
 • LDAP / Aktive Directory / Google apps / Office 365 autentisering
 • Tidtabeller
 • Transkription av röstmeddelande
 • Inspelning av samtal
 • Gruppsamtal
 • Samtalsövervakning
 • Nummerpresentatör
 • Samtalsblockering
 • Samtalskö
Samarbetsfunktioner
 • Click-to-dial / Pop-Up samtal
 • Mobil app
 • Närvaroinställning
 • Live-närvaro i telefonboken
 • Fax-server för alla användare
 • Chat 
 • Post-it delning
 • Filöverföring
 • Skrivbordsdelning
 • Web RTC Videokonferens
 • SMS skicka och mottaga
 • Click-to-dial för Outlook (endast Windows-installerad PC-version, ej moln-versionen)
 • Mobil app
 • Närvarodetektering
 • Internet fax
 • Chat
 • Filöverföring
 • Skrivbordsdelning
 • Videokonferens
 • SMS skicka
Licens 4 licenser totalt 7 licenser totalt
Utbildning Tillgänglig via Wildix-utbildade MSPs, onlinedokumentation, videobibliotek och en digital läroplattform. Tillgänglig endast via digital läroplattform.
Samtalstäckning 133 länder (alla tillgängliga via CLASSOUND) 120 länder (inte alla tillgängliga via Express, X2, X3 eller X4 licenser)
Support Tillgänglig via certifierade partners som har tillgång till Wildix experter 24/7 Tillgänglig direkt via 8×8, servicekvalité och svarstid varierar
Social Sharing
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.